dirigentJOSIP DEGL’ IVELLIO, r. 28.07.1969. (Dubrovnik), dirigent, zborovođa i skladatelj, glazbeno obrazovanje stječe u Dubrovniku, te rang Konzervatorija u Italiji. Bio je i na glazbenom usavršavanju u St. Gallenu u Švicarskoj.

Dugogodišnji je dirigent više uglednih zborova; Oratorijski zbor crkve sv. Petra HOSANNA Zagreb (1992.-2003.), osnovao je Djevojački zbor SCHOLA CANTORUM crkve sv. Petra Zagreb (1994.-2003.), Franjevački zbor juniora COR UNUM (2001.-2003.), Mješoviti zbor crkve svetog Pavla Zagreb (od 2003.), Hrvatsko pjevačko društvo “SLAVULJ” Petrinja (od 1995.), Hrvatsko pjevačko društvo “JEKA” Samobor (od 1996.), Mješoviti pjevački zbor “EMIL COSSETTO” Zagreb (od 2003.), Vokalno instrumentalni ansambl “LIPE” Sisak (2007.-2010.) i Akademski zbor Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu “AB OVO” (od 2012.) Osnovao je dva Gradska Dječja zbora i to u Petrinji 2008. i u Samoboru 2010.

Dirigirao je i s nekoliko komornih i simfonijskih orkestara. Snimio 15 CD izdanja skladbi većinom hrvatskih skladatelja (Odak, Vidaković, Kolb, Stahuljaci, Duda, Dugan, Cossetto, i dr.) duhovne i svjetovne glazbe ukupnog trajanja oko 1.400 minuta (oko 22 sata), autor je, te urednik i skladatelj više knjiga i glazbenih zbirki (bl. M. Petković 2003., Petrinjska glazbena razglednica 2004., bl. Ivan Merz 2005., Zmajska pjesmarica 2006., Glazbena škrinja Hrvatskog pjevačkog društva “Jeka” u Samoboru 2008., Folklorni zvuci Sisačko-Moslavačke županije 2009., In honorem Sancti Blasii 2010. i Kućica od nota – zbirka pjesma za dječji zbor 2012.), skladao je 8 misa i dvjestotinjak skladbi, a skladbe su mu objavljene na više mjesta kao i u hrvatskoj nacionalnoj pjesmarici “Pjevajte gospodu pjesmu novu” (II. izdanje, Zagreb, 2003.), piše ili uređuje glazbene rubrike za nekoliko web-portala, koautor je nekoliko glazbenih knjiga (npr. Crkveno pjevanje u Hrvatskoj, Zagreb 2002. i izvršni urednik LEKSIKONA HRVATSKE CRKVENE GLAZBE, Zagreb, 2011.).

Član je više strukovnih glazbenih i kulturnih udruga; Prvog razreda Hrvatske glazbene unije, HUMKAD-a, Hrvatskog društva skladatelja, Matice hrvatske, Kulturnog društva “Miroslav Šalom Freiberger” i dr. Od 2004. do 2008.g. obnašao je dužnost Dopredsjednika Hrvatskog društva crkvenih glazbenika (HDCG). Redoviti je član Hrvatskog plemićkog zbora i redoviti je član Družbe “Braća Hrvatskoga Zmaja” (Zmaj Brački II.) gdje je obnašao dužnost zamjenika Pročelnika Umjetničkog Zbora (2004.-2006.) i Pročelnika (2006.-2011.). Na Glavnom sijelu Družbe 7. svibnja 2011. izabran je u XIV. saziv Meštarskog zbora, vrhovnog tijela uprave Družbe, na dužnost Meštra obredničara.

Utemeljio je Međunarodni glazbeni Memorijal “Emil Cossetto” 2007. godine čiji je umjetnički ravnatelj, koji se održava bijenalno u mjesecu lipnju u Zagrebu (do sada je održano pet Memorijala 2007., 2008., 2010. i 2012. i 2014.). 2011. godine utemeljio je Međunarodno natjecanje pjevačkih zborova i vokalnih ansambala “SAMOBORSKO ZBORSKO PROTULETJE”, prvo održano 9. travnja 2011. u Samoboru – također bijenalskog ritma održavanja, a drugo održano 13. travnja 2013. Urednik je i voditelj tjedne emisije MUSICA SACRA na Hrvatskom katoličkom radiju. Urednik je i voditelj mjesečne emisije PJEVAJTE GOSPODINU PJESMU NOVU na Radio Mariji.

Od nagrada za njegov umjetnički rad koje je primio u zemlji i inozemstvu (Italija, Njemačka), posebno treba istaknuti umjetnički nagradu “Marcantonio Sebellico”, Italija 2005., Srebrnu medalju Družbe “Braća Hrvatskoga Zmaja” 2006., Plaketu grada Frosinone (Italija) 2008., Plaketu Hrvatskog Sabora Kulture 2009., Plaketu grada Petrinje 2010. i Medalju grada Samobora 2011. godine. Ukazom Predsjednika Republike RH g. Ive Josipovića od 20. siječnja 2015. za osobite i višegodišnje zasluge za kulturu, plesnu i glazbenu umjetnost, čuvanje, njegovanje i širenje autentičnih izričaja hrvatskih narodnih plesova, običaja i glazbe te njeno promicanje u Republici Hrvatskoj i u svijetu odlikovan je državnim odličjem REDOM DANICE HRVATSKE S LIKOM MARKA MARULIĆA, a koja mu je uručena 9. veljače 2015. u Predsjedničkim dvorima na Pantovčaku.